Használati feltételek

 

Köszöntjük a blackanddecker.hu oldalon, amelyet a(z) STANLEY BLACK &DECKER HUNGARY KFT. vállalat üzemeltet. A vállalat bejegyzett székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., Hungaria. A blackanddecker.hu oldal használatára az alábbi feltételek vonatkoznak, az oldal kizárólag azok elfogadásával használható. Kérjük, gondosan olvassa el ezeket. A(z) STANLEY BLACK &DECKER HUNGARY KFT. (a továbbiakban: „Black & Decker”), a StanleyBlack&Decker (a továbbiakban: SBDK), valamint annak leányvállalatai és a cégcsoportba tartozó egyéb vállalatok a blackanddecker. blackanddecker.hu weboldalt és a blackanddecker.eu weboldallal kapcsolatos szolgáltatásokat ezen feltételek mentén biztosítják.

1. Megállapodás

A jelen weboldalhoz történő hozzáférésre, annak használatára, valamint a jelen weboldal által rendelkezésre álló információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra az összes vonatkozó törvény és jogszabály, valamint a jelen Használati feltételek érvényesek. A weboldal megnyitásával Ön elfogadja a jelen Használati feltételeket, amelyek jogilag érvényes megállapodást képeznek. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, kérjük, ne használja a jelen weboldalt. A weboldal semelyik része nem másolható át semmilyen médiumba. A Használati feltételeket időről időre, külön értesítés nélkül jogunkban áll módosítani. A legfrissebb Használati feltételeket a weboldalon tüntetjük fel, amelyeket a weboldal használata előtt minden esetben át kell tekinteni annak érdekében, hogy megfelelően ismerje a jelenleg érvényben lévő azon Használati feltételeket, melyek betartása mellett jogosult a weboldal megtekintésére. Amennyiben interneten nem sikerül elérnie a Használati feltételeket, igény szerint e-mailen biztosítjuk a Használati feltételek legújabb példányát. A WEBOLDAL (VAGY ANNAK RÉSZEINEK) MEGTEKINTÉSE, ILLETVE A WEBOLDAL (VAGY ANNAK RÉSZEI) ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK, ANYAGOK, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA NEM KÍVÁNATOS ÉS EGYBEN TILOS, AMENNYIBEN A MEGTEKINTÉS, ILL. A FELHASZNÁLÁS MÓDJA SÉRTI A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKET VAGY JOGSZABÁLYOKAT.

2. Kiskorúak

A jelen weboldal üzleti és kereskedelmi témával foglalkozik. Jellegéből adódóan nem alkalmas gyermekek vagy kiskorúak számára.

3. Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen weboldalon található, különböző információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra történő hivatkozások kizárólag az adott információkra vonatkozóan meghatározott országokban és/vagy joghatóságokban elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra érvényesek. A jelen weboldalon nincs olyan elem, amely valamely joghatóságon termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó vásárlási vagy értékesítési ajánlatnak minősül. A jelen weboldal kizárólagosan tájékoztató céllal készült.

4. Személyes adatok védelme és adatvédelmi hozzájárulás

Ezúton elismeri, hogy elolvasta és megértette Adatvédelmi nyilatkozatunk feltételeit, és beleegyezik azokba. A Személyes adatokat leszámítva az Ön által az interneten közzétett vagy részünkre közvetített mindennemű kommunikációt, ill. anyagot nem bizalmas jellegű és nem jogvédett tartalomként kezelünk. Szigorúan tilos törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, gyalázkodó, trágár, pornográf vagy káromkodó anyagot, illetve olyan anyagot közzétenni vagy közvetíteni, amely olyan tartalommal bír vagy olyan magatartásra buzdít, amely bűncselekménynek vagy törvénysértésnek minősül. Fenntartjuk a jogot, hogy a velünk levél, beszéd, fax, e-mail vagy más formában folytatott kommunikációt minőségellenőrzési, biztonsági és más üzleti igények céljából megfigyeljük. Az előző rendelkezésektől eltérően a jelen weboldalon részünkre bocsátott összes személyes adatot az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezelünk.

5. Tulajdonjog

A jelen weboldal és annak megjelenése, szövege, tartalma, az elemek választéka és elrendezése, a szerkezet, a grafika, a formatervezés, az összeállítás, a mágneses fordítás, a digitális átalakítás és a jelen weboldallal kapcsolatos egyéb anyagok („Elemek”) ellentétes rendelkezés hiányában a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és más tulajdonjogok (beleértve de nem kizárólagosan a szellemi tulajdont) védelme alatt állnak, továbbá a Black & Decker és az SBDK tulajdonát képezik, illetve a jogtulajdonos engedélye alá tartoznak, és a szerzői jog és a védjegyjog oltalma alatt állnak. Ezen Elemek jelen weboldalon történő közzététele nem jelenti a szóban forgó Elemekre vonatkozó jogokról való lemondást. A jelen weboldalon megtekintett Elemekkel kapcsolatosan Önt nem illeti meg tulajdonjog. Eltérő rendelkezés hiányában ezen Elemek előzetes írásos engedély nélkül nem használhatók fel, másolhatók, sokszorosíthatók, forgalmazhatók, tehetők közzé újra, tölthetők le, módosíthatók, jelentethetők meg, tehetők közzé vagy továbbíthatók semmilyen formában, illetve semmilyen módon, beleértve de nem kizárólagosan az elektronikus, mechanikai, fotokópia általi, rögzítés általi vagy más módot. A jelen weboldal, és/vagy az azon elérhető információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások törvényes módon történő eléréséhez és használatához szükséges mértékben ezúton engedélyt adunk a jelen weboldal részeinek megjelenítésére, letöltésére, archiválására és nyomtatására, feltéve, hogy Ön nem módosítja az Elemeket, valamint az Elemekben található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést megőrzi. Ez az engedély a jelen Használati feltételek megsértése esetén automatikusan érvényét veszti.

6. Védjegyek

A BLACK+DECKER™ és Black & Decker® logó(k), az összes terméknév (beleértve de nem kizárólagosan az alábbi védjegyeket: QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), a jelen weboldalon található összes oldalfejléc, összes egyedi grafika, összes gombikon, összes védjegy, szolgáltatás-védjegy és logó – eltérő rendelkezés hiányában – a StanleyBlack&Decker szolgáltatás-védjegyei, védjegyei és/vagy kereskedelmi csomagolásai / arculatai (a „Védjegyek”). Minden, a weboldalon említett, feltüntetett, megnevezett vagy más módon jelölt egyéb védjegy, terméknév, vállalatnév, logó, szolgáltatás-védjegy és/vagy kereskedelmi csomagolás vagy arculat a hozzájuk tartozó tulajdonosok tulajdonában állnak. Ön beleegyezik, hogy előzetes írásos engedély nélkül semmilyen módon nem jeleníti meg, illetve használja fel a Védjegyeket. Ön beleegyezik, hogy az illetékes tulajdonosok előzetes írásos engedélye nélkül nem jeleníti meg, illetve használja fel más tulajdonosok védjegyeit, termékneveit, vállalatneveit, logóit, szolgáltatás-védjegyeit és/vagy kereskedelmi csomagolásait vagy arculatait. A Védjegyek vagy más kereskedelmi védjegyek, terméknevek, vállalatnevek, logók, szolgáltatás-védjegyek és/vagy kereskedelmi csomagolások, arculatok, illetve más, itt említett anyagok – az itt engedélyezettek kivételével – felhasználása vagy az azokkal történő visszaélés tilos.

7. Jogi nyilatkozat a hiperhivatkozásokról

Jelen weboldal más, általunk fenntartott weboldalakra mutató hivatkozásokat és/vagy hirdetéseket, illetve tőlünk független vállalatok és személyek által fenntartott weboldalakra mutató hivatkozásokat is („harmadik fél által üzemeltetett weboldal”) tartalmazhat. A harmadik fél által üzemeltetett weboldalak hirdetése, illetve az azokra mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy jóváhagyjuk, helyeseljük vagy bármilyen felelősséget vállalunk az adott harmadik fél által üzemeltetett weboldalra, annak tartalmára vagy használatára, illetve az adott harmadik fél által üzemeltetett weboldal által elérhető termékek és szolgáltatások felhasználására vonatkozóan. Nem vállalunk felelősséget az ezen hivatkozásokon keresztül, ezen források révén elérhető, illetve a harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon feltüntetett intézkedésekért, tartalomért, pontosságért, véleménynyilvánításokért, adatvédelmi nyilatkozatokért, termékekért vagy szolgáltatásokért, továbbá az ilyen harmadik fél által üzemeltetett weboldalak használatából vagy megbízásából eredően keletkezett közvetlen vagy közvetett, okozott vagy feltételezett károkért vagy veszteségekért, illetve a harmadik fél kiskereskedők weboldalain eszközölt vásárlásokért. A harmadik fél által üzemeltetett weboldalak pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét a vonatkozó törvények és jogszabályok tekintetében nem vizsgáljuk, nem figyeljük és nem ellenőrizzük. A jelen weboldal, annak tartalma, illetve ezen weboldalakon elérhetővé tett termékek és/vagy szolgáltatások által elérhető weboldalakkal kapcsolatosan semmilyen nyilatkozatot nem teszünk, illetve semmilyen típusú, kifejezett, vélelmezett vagy más szavatosságot nem biztosítunk. Amennyiben úgy dönt, hogy elhagyja weboldalunkat, és másik weboldalakat látogat meg, azt saját felelősségére teszi. Az ilyen weboldalak látogatása közben az adott weboldalak szabályai, nyilatkozatai (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot) és működési eljárásai lesznek érvényben.

8. Más weboldalakról történő hivatkozás

Írásos engedély nélkül jelen weboldalra tilos hivatkozni. A jelen weboldalra történő hivatkozás engedélyezése esetén is csak a kezdőoldalra szabad hivatkozni, más oldalra történő hivatkozás tilos. A jelen weboldalt egy másik weboldalon elhelyezett hivatkozás révén elérhetővé tévő személyek kizárólagos felelősséget vállalnak a forrásweboldalon található vagy azon elérhetővé tett tartalomért, pontosságért, véleménynyilvánításért, adatvédelmi szabályzatért, termékekért vagy szolgáltatásokért, valamint a Black & Decker vállalattal kapcsolatban tett észrevételekért vagy benyomásokért. A jelen weboldalra mutató hivatkozás engedélyezésével semmilyen feltételezett felelősséget nem vállalunk az ilyen hivatkozásokkal kapcsolatosan, ezúton pedig kizárjuk ilyen irányú felelősségünket. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen weboldalra történő hivatkozás engedélyezését bármikor, bármilyen indokkal visszavonjuk. Bárki, aki – hivatkozás révén vagy más módon – elérhetővé teszi a jelen weboldalt vagy jelen weboldallal kapcsolatos információkat közöl, felelősséggel tartozik azért, hogy felhívja a weboldal elérhetőségét vagy az azzal kapcsolatos információkat fogadó személy figyelmét a jelen Használati feltételekre. Ennek elmulasztása esetén vállalatunk nem vonható felelősségre.

9. Szavatosság hiánya

AZ OLDAL „JELENLEGI FORMÁJÁBAN”, „AHOGY ELÉRHETŐ” MÓDON BIZTOSÍTOTT, AHHOZ SEMMILYEN TÍPUSÚ SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLALUNK. A VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT ÉS SZERINTI LEHETSÉGES MÉRTÉKBEN A BLACK & DECKER SBDK, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENCADÓI MINDEN TÍPUSÚ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGOT KIZÁRNAK. AZ ELŐZŐEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A BLACK & DECKER, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENCADÓI NEM TESZNEK NYILATKOZATOT ÉS NEM VÁLLALNAK SZAVATOSSÁGOT ÖNÖK VAGY AZ ÖNÖK VÁLLALATA FELÉ, ÉS A BLACK & DECKER, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, SZOLGÁLTATÓI ÉS LICENCADÓI EZÚTON KIZÁRJÁK A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ SZAVATOSSÁGOKAT: (A) MINDENNEMŰ FORGALMAZHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGCÍMRE ÉS JOGSÉRTÉS MULASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOK; (B) AZ OLDAL VAGY ANNAK RÉSZEINEK MŰKÖDÉSÉBEN FENNÁLLÓ KÉSEDELMEKKEL, ZAVAROKKAL, HIBÁKKAL VAGY KIHAGYÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOK; (C) A JELEN WEBOLDAL ÁTHELYEZÉSÉVEL, ILLETVE BÁRMELY IDŐPONTBAN ÉS BÁRMELY HELYEN TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOK; (D) A JELEN WEBOLDAL VAGY A RAJTA KÖZZÉTETT BÁRMELY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁVAL, ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, AKTUALIZÁLTSÁGÁVAL (NAPRAKÉSZSÉGÉVEL) VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, ILLETVE A JELEN WEBOLDAL VAGY A RAJTA KÖZZÉTETT BÁRMELY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEIVEL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOK; VALAMINT (E) A JELEN WEBOLDALON TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK ÚTJÁN ELÉRHETŐ MÁS WEBOLDALAKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAVATOSSÁGOK. A jelen weboldalon, illetve a jelen weboldalon található hivatkozások útján elérhető más weboldalakon található információk, állítások, vélemények és más anyagok pontosságát és hiánytalanságát Önnek kell felbecsülnie (vagy szakértő tanácsát kérnie). Néhány joghatóság nem engedélyez bizonyos szavatosságok alól való mentességet vagy lemondást. Ennek értelmében a fenti kizárások nem biztos, hogy érvényesek Önre. Nem célunk kizárni vagy korlátozni felelősségünket semmilyen formában a gondatlanságból eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért, illetve csalárd hamis állításért. Az Önt fogyasztóként megillető törvényes jogokat nem befolyásolják az itt olvasható rendelkezések.

10. A felelősség kizárása

A VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MUNKAVÁLLALÓINK, ÜGYNÖKEINK, BESZÁLLÍTÓINK ÉS ALVÁLLALKOZÓINK NEVÉBEN KIZÁRJUK FELELŐSSÉGÜNKET A JELEN WEBOLDAL VAGY A JELEN WEBOLDALON TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK ÚTJÁN ELÉRHETŐ MÁS WEBOLDALAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT BÁRMILYEN JELLEGŰ ÉS MÓDON TÖRTÉNT VESZTESÉGEKRE ÉS KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, FELHASZNÁLÁSI VESZTESÉGET, ADATVESZTÉST, VÍRUS OKOZTA VESZTESÉGET, BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGVESZTÉST, TULAJDONVESZTÉST VAGY -KÁRT, HARMADIK FELEK KÖVETELÉSEIT VAGY MÁS TÍPUSÚ VAGY JELLEGŰ VESZTESÉGET MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ ADOTT KÁR VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTAK MINKET. AZ ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSÉRE ÉS A VÍRUSIRTÁSRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT SAJÁT MEGÍTÉLÉSE SZERINT ÖN VÁLLAL FELELŐSSÉGET. EZ A FELELŐSSÉG ÁTFOGÓ KORLÁTOZÁSÁT JELENTI, AMELY TÍPUSTÓL FÜGGETLENÜL MINDEN VESZTESÉGRE ÉS KÁRRA VONATKOZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAGOS FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSBŐL, GONDATLANSÁGBÓL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI MEGÁLLAPODÁSBÓL, SZIGORÚ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSBÓL VAGY MÁS TÉNYEZŐBŐL ERED. NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI A FENT EMLÍTETT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST, ÍGY A FENT EMLÍTETT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSI ESETEK NEM BIZTOS, HOGY ÉRVÉNYESEK ÖNRE. AMENNYIBEN A JELEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS BÁRMELY RÉSZE BÁRMILYEN OKBÓL KIFOLYÓLAG ÉRVÉNYTELENNEK VAGY VÉGREHAJTHATATLANNAK BIZONYUL, A BLACK & DECKER, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAINAK, SZOLGÁLTATÓINAK ÉS LICENCADÓINAK ÖSSZFELELŐSSÉGE ILYEN ESETBEN A MÁSKÜLÖNBEN KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ FELELŐSSÉGEKRE VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG A(Z) HUF 36200 GBP ÖSSZEGET. NEM CÉLUNK KIZÁRNI VAGY KORLÁTOZNI FELELŐSSÉGÜNKET SEMMILYEN FORMÁBAN A GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ HALÁLESETEKÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT, ILLETVE CSALÁRD HAMIS ÁLLÍTÁSÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS OLYAN FELELŐSSÉGÉRT, AMELLYEL KAPCSOLATBAN A VONATKOZÓ TÖRVÉNY NEM ENGEDÉLYEZ KIZÁRÁST VAGY KORLÁTOZÁST.

11. Kártalanítás és felmentés

Ön beleegyezik, hogy a jelen Használati feltételek megsértésével, illetve a jelen weboldal vagy a jelen weboldalon keresztül elérhető bármely információ, anyag, termék vagy szolgáltatás Ön általi elérésével vagy használatával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kárigények, felelősségvállalások, veszteségek, költségek vagy követelések (beleértve a jogi költségeket is) tekintetében kártalanít és felment minket (beleértve tisztviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, képviselőinket és munkavállalóinkat is), valamint későbbi kármentességünkről is gondoskodik.

12. Licenc és az oldal elérése

A Black & Decker és az SBDK korlátozott licencet biztosít Önnek a jelen weboldal elérésére és személyes felhasználására vonatkozóan, melybe nem tartozik bele a weboldal vagy annak részeinek letöltése (az oldal gyorsítótárba helyezésén kívül) vagy módosítása, kivéve a Black & Decker és/vagy az SBDK írásos beleegyezése nélkül. A licenc nem foglalja magában az alábbi jogokat: a jelen weboldal vagy annak tartalmának továbbértékesítésére vagy kereskedelmi felhasználására vonatkozó jog; a terméklisták, leírások vagy árak összegyűjtésére vonatkozó jog; a jelen oldal vagy annak tartalmának származékos felhasználási joga; ügyfélinformációk letöltési és másolási joga más kereskedők részére; illetve adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközök alkalmazási joga. A jelen weboldal vagy a jelen weboldal részei a Black & Decker írásos beleegyezése nélkül nem sokszorosíthatók, másolhatók, értékesíthetők, értékesíthetők tovább, látogathatók, illetve más módon kereskedelmi célra nem használhatók.

13. Módosítás és elválaszthatóság

A Black & Decker és az SBDK fenntartja a jogot, hogy értesítéssel és értesítés nélkül a jelen weboldalt (vagy annak bármely részét) és/vagy a jelen weboldalon (vagy annak bármely részén) elérhető információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat ideiglenesen vagy tartósan módosítsa, szerkessze, törölje, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen feltételek utolsó frissítése: 2016. augusztus 28. Ön beleegyezik, hogy a jelen weboldal módosításáért, szerkesztéséért, törléséért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért nem tartozunk felelősséggel Ön vagy más harmadik személy felé. Amennyiben a jelen feltételek bármelyike érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból kifolyólag alkalmazhatatlannak tekintendő, az adott feltételt különállónak kell tekinteni, az nem befolyásolja a többi feltétel érvényességét és alkalmazhatóságát. A Black & Decker és/vagy az SBDK vállalatot megillető bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy érvényre juttatásának elmulasztása nem jelent lemondást az adott jogról vagy rendelkezésről.

14. Vonatkozó törvény és joghatóság

A weboldalt a Black & Decker és az SBDK vállalat felügyeli és üzemelteti Hungaria országban található irodáiból. A jelen dokumentum és/vagy a benne szereplő bármely feltétel vagy rendelkezés létrejötte, létezése, szerkezete, teljesítése és/vagy érvényessége kapcsán, és/vagy a jelen weboldalon található anyagokkal kapcsolatos bármely jogvita kapcsán Hungaria törvényei  irányadók. A jelen feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő, illetve a jelen weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő bármely jogvita esetén Hungaria bíróságai kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. Ön visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy aláveti magát Hungaria törvényeinek kizárólagos hatásköre alá. Az előző rendelkezésektől eltérően fenntartjuk a jogot, hogy a jogi eljárásokat bármely joghatóságra áthelyezzük attól függően, hogy szerintünk hol történik vagy honnan ered a megállapodás megsértése. Bizonyos országok vagy joghatóságok törvényei tilthatják a jelen weboldal, illetve a jelen weboldalon található információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások elérését, illetve használatát. Az Ön felelőssége megfelelni azon ország vonatkozó törvényeinek, ahonnan fellép a jelen weboldalra. Nem teszünk nyilatkozatot az itt megjelent információk megfelelőségére vagy elérhetőségére az Egyesült Államokon vagy az Európai Unión kívüli helyszíneken.

15. Teljes körű megállapodás

A jelen Használati feltételek az Ön és köztünk létrejövő teljes körű megállapodást tartalmazzák a jelen weboldallal kapcsolatban, ennek értelmében az itt nem feltüntetett nyilatkozatok, állítások, indítványozások – akár szóbeli, akár írásbeli – egyik felet sem kötik ehhez a megállapodáshoz. A Használati feltételek bármely rendelkezésére vonatkozó érvényesítés elmulasztása nem minősül az adott rendelkezésről vagy az adott rendelkezés érvényesítésére vonatkozó jogról való lemondásnak. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése az illetékes joghatóság bírósága által törvényellenesnek tartott, az adott rendelkezést oly módon kell módosítani és megfogalmazni, hogy az a törvény által megengedett teljes mértékben betöltse az eredeti rendelkezés célját. A jelen Használati feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

16. Jogfeladás

Amennyiben a Black & Decker és/vagy az SBDK bármikor is elmulasztja betartatni a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését, illetve elmulasztja gyakorolni az itt említett bármely jogát, az nem tekintendő az adott rendelkezésről vagy jogról való lemondásnak. A jogfelmondásokat írásban kell benyújtani. Az írásbeli jogfeladási nyilatkozatban szereplő kifejezett, ellentétes rendelkezés hiányában a Black & Decker és/vagy az SBDK általi – a jelen feltételek bármely rendelkezésének megsértésével vagy a jelen Használati feltételekben meghatározott bármely jog gyakorlásával kapcsolatos – jogfeladás nem értelmezhető úgy, mint az adott rendelkezés további (folytatólagos) vagy későbbi esetleges megsértésével, magával az adott rendelkezéssel, és/vagy a jelen Használati feltételekben meghatározott bármely jog gyakorlásával kapcsolatos jogfeladás.

17. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a jelen Használati feltételekkel kapcsolatosan vagy más témában kérdése van, írjon nekünk a StanleyBlack&Decker postacímére: STANLEY BLACK &DECKER HUNGARY KFT., 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., Hungaria, vagy küldjön e-mailt a(z) contact-web-hungary@sbdinc.com e-mail címre.